CCC

Scopul său este prezentarea şi promovarea valorilor umane, profesionale şi cultural-artistice, încurajarea spiritului de iniţiativă, apărarea dreptului la liberă exprimare.

In latină comunico, -are înseamna „a fi în legătura cu” „a împărtăşi ceva celorlalţi“