• Hai in Judetul Bacau

    Pagina proiectului

Activitati

SCOP

Media

Activităţi de comunicare, promovare, publicitate, relaţii publice, creaţie, de presă şi media, CSR, consultanță | business | dezvoltare

Organizare

Organizarea de spectacole, concerte, expoziţii, colocvii, work-shopuri, dezbateri, concursuri, conferinţe, simpozioane, lansări de carte şi materiale audio-video, festivaluri, mese rotunde, cursuri de iniţiere şi/sau specializare în diferite  domenii

Cultura

Promovarea valorilor culturale şi artistice, realizarea şi editarea de cărţi, publicaţii periodice, pliante, afişe, broşuri, programe informatice, site-uri şi materiale web şi alte materiale informative sau educative (panouri, filme, spectacole, caiete şi publicaţii, materiale turistice şi folclorice).
Despre noi
Asociația COMUNICO este o asociatie non-guvernamentala, non-profit, independenta si are ca scop prezentarea şi promovarea valorilor umane, profesionale şi cultural-artistice, încurajarea spiritului de iniţiativă, apărarea dreptului la liberă exprimare.

Noutati

anunturi

Asociaţia “COMUNICO” vă invită să prezentaţi oferta dumneavoastră pentru serviciile prezentate în această cerere de oferte. Achizitia are loc în cadrul proiectului „HAI ÎN JUDEŢUL BACĂU!” / „COME TO BACĂU COUNTY!” Proiectul este realizat în baza Contractului de finanţare nerambursabilă nr. RO CJBC 350 2019 001 15088 / 29.07.2019 acordată de Consiliul Judeţean Bacău pentru […]

Într-o conferinţă de presă desfăşurată la sediul din Săuceşti, Asociaţia Grup de Acţiune Locală Colinele Tutovei şi-a prezentat Strategia de Dezvoltare Locală, document de programare finanţat prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), elaborat conform cerinţelor specifice ale Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020. Spaţiul geografic al GAL Colinele Tutovei are o suprafaţă de […]

Grupul de Acțiune Locală ”Colinele Tutovei” continuă seria de activități de informare și promovare pe teritoriul în care își desfășoară activitatea, prin întâlniri cu beneficiarii măsurilor de finanțare ale proiectelor de dezvoltare rurală, cu partenerii GAL și alți actori locali interesați.  Miercuri, 12 noiembrie 2014, a avut loc, la Căminul cultural din comuna Săucești, seminarul […]

Contact

detalii

Nr. Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor: 574/A/2012

CIF: 29627270

Cont: RO66 RZBR 0000 0600 1434 7445

e-mail: office[at]comunico.ro

Persoana de contact: Radu Moisã