//  activităţi de comunicare, promovare, publicitate, relaţii publice, creaţie, de presă şi media

//  organizarea de spectacole, concerte, expoziţii, colocvii, work-shopuri, dezbateri, concursuri, conferinţe, simpozioane, lansări de carte şi materiale audio-video, festivaluri, mese rotunde, cursuri de iniţiere şi/sau specializare în diferite  domenii

//  promovarea valorilor culturale şi artistice

//  realizarea şi editarea de cărţi, publicaţii periodice, pliante, afişe, broşuri, programe informatice, site-uri şi materiale web şi alte materiale informative sau educative (panouri, filme, spectacole, caiete şi publicaţii, materiale turistice şi folclorice)

//  organizarea de cursuri , seminarii, conferinţe, dezbateri publice, precum şi alte activităţi de senzibilizare a opiniei publice

//  organizarea de cursuri şi concursuri cultural-artistice şi sportive

//  acordare de consultanţă şi consiliere

//  dezvoltarea de programe proprii şi în regim de parteneriat cu autorităţile publice din ţară şi străinătate

//  organizarea de excursii, spectacole şi simpozioane

//  consultanță | business | dezvoltare

//  CSR – Corporate Social Responsibility