INVITAŢIE DE PARTICIPARE

Asociaţia „COMUNICO” vă invită să prezentaţi oferta dumneavoastră pentru serviciile prezentate în această cerere de oferte.

Achizitia are loc în cadrul proiectului „MEŞTEŞUGURI ARTISTICE TRADIŢIONALE DIN JUDEŢUL BACĂU. PORTRETE DE MEŞTERI POPULARI”. Proiectul este realizat în baza unui Contract de finanţare nerambursabilă acordartă de Consiliul Judeţean Bacău pentru activităţi nonprofit de interes judeţean conform Legii nr. 350/2005.

Selecţia de oferte pentru servicii:

REALIZARE TEHNICĂ PRODUCŢIE AUDIOVIZUALĂ (descarcă)

ACŢIUNI DE VIZIBILITATE – SERVICII DE PROMOVARE ŞI PUBLICITATE (descarcă)

REALIZARE ŞI ADMNISTRARE PAGINA WEB DEDICATĂ PROIECTULUI (descarcă)