INVITAŢIE DE PARTICIPARE

Asociaţia „COMUNICO” vă invită să prezentaţi oferta dumneavoastră pentru serviciile prezentate în această cerere de ofertă.

Achizitia are loc în cadrul proiectului ”TURIST ÎN BACĂU” – producţie audiovizuală (film documentar şi website). Proiectul este realizat în baza unui Contract de finanţare nerambursabilă acordartă de Municipiul Bacău pentru activităţi nonprofit de interes general conform Legii nr. 350/2005.

Selecţia de oferte pentru servicii:

REALIZARE TEHNICĂ PRODUCŢIE AUDIOVIZUALĂ (descarcă)

ACŢIUNI DE VIZIBILITATE – SERVICII DE PROMOVARE ŞI PUBLICITATE (descarcă)

REALIZARE ŞI ADMNISTRARE PAGINA WEB DEDICATĂ PROIECTULUI (descarcă)