Asociatia Grup de Acțiune Locală “Colinele Tutovei” – O ȘANSĂ PENTRU DEZVOLTAREA SATELOR AFLATE ÎNTRE RÂURILE SIRET ȘI BÂRLAD

Asociatia Grup de Acțiune Locală “Colinele Tutovei” este constituită ca asociație în februarie 2013 în baza pevederilor O.G. 26/2000 cu privire la asociații și fundații.

GAL “Colinele Tutovei” este un parteneriat public privat format din 79 de mebrii, din care 20 sunt  unități administrativ-teritoriale ce fac parte din unitatea geografică Podișul Moldovei, subunitatea Podișul Bărladului, zonă colinară denumită Colinele Tutovei, cu o suprafață de 1085 kmp și o populație de 57.940 locuitori .

 PARTENERI PUBLICI:  

  – Consiliul Județean Bacău

  -20 de unități administrative: comuna Valea Ursului (din partea de sud-est a jud. Neamț), 19 comune din județul Bacău (Colonești, Dămienești, Filipeni, Horgești, Izvorul Berheciului, Lipova, Negri, Odobești, Oncești, Parincea, Plopana, Prăjești, Roșiori, Săucești, Secuieni, Stănișești, Traian, Ungureni, Vultureni)    

– Școala I-VIII Călugăreni (din comuna Dămienești).

PARTENERI PRIVAȚI: 32 societăți comerciale, 9 ONG-uri, o unitate de cult (din Gloduri, com. Izvorul Berheciului), 15 persoane fizice.

            Asociația        GAL “Colinele Tutovei” urmărește dezvoltarea durabilă și armonioasă a zonei vizate, în baza Planului de Dezvoltare Locală, document elaborat  în anul 2012, pe baza procesului de consultare a comunităților partenere, partenerii socio-economici, reprezentanții administrației locale, ONG-uri, având la bază următoarele principii: obiectivitate, continuitate, coerență și transparență.

GAL “Colinele Tutovei” gestionează un fond de 2.550.000 euro, destinat implementării proiectelor propuse de entitățile publice și private, ONG-uri, precum și de persoanele fizice care își desfășoară activitatea în teritoriu.

Aparatul tehnic  în perioada februarie 2013 – septembrie 2014, a evaluat  și depus la OJFIR / CRFIR 63 de proiecte, distribuind astfe întregul fond de 2.550.000 euro, contractat pentru dezvoltarea durabilă și armonioasă a zonei în conformitate cu  Planului de Dezvoltare Locală aprobat de M.A.D.R.

În luna septembrie 2014, la nivelul GAL-ului, se aflau în implementare 26 de proiecte, finanțate prin Măsura 112 – “Instalarea tinerilor fermieri”, cu o valoare totală  nerambursabilă de 896.000 euro.

La fel de impresionant este rezultatul implementării la nivelul GAL-ului Masura 322, submăsurile a), b), c) – “Renovarea , dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale”, respectiv 21 de proiecte cu o valoare totală nerambursabilă de1.026.694  euro.

Sectorul privat este, la fel, de prezent în implementarea strategiei de dezvoltare locală, prin cele șase proiecte finanțate pe Masura 312 – “Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de microintreprinderi”, cu o valoare totală nerambursabilă de   305.328 euro.

De asemenea, la nivelul GAL-ului au fost finanțate alte 10 proiecte: cinci pe Măsura 121 – “Modernizarea exploatațiilor agricole” cu o valoare totală nerambursabilă de   143.600 euro, trei pe Masura 141 – “Sprijinirea fermelor agricole de semi- subzistență” cu o valoare totală nerambursabilă de   13.500 euro, unul pe Masura 125- “Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea și adaptarea agriculturii și silviculturii” cu o valoare totală nerambursabilă de   153.400 euro și un altul pe Măsura 421 – “Implementarea proiectelor de cooperare” cu o valoare totală nerambursabilă de   11.478 euro.

Încă de la înființare aparatul tehnic a desfășurat o serie de acțivități de promovare și informare, cu scopul de a prezenta oportunitățile de finanțare, obiectivul principal al dezvoltării sustenabile  a teritiriului.

Periodic au fost organizate în teritoriu întălniri cu potențialii beneficiari de proiecte pentru a-i informa cu privire la modul de accesare al programului, a condițiilor  tehnice pe care trebuie să le respecte, în vederea maximizării rezultatelor obținute la finalizarea investițiilor.

O altă activitate a GAL-ului este participarea la șase târguri și expozitii în perioada septembrie 2013 – septembrie 2014.  Cel mai important eveniment de acest  gen este participarea ca expozant la Târgul AGROMALIM din Arad – târg internațional de agricultură, industrie alimentară și ambalaje. Programul târgului a cuprins o serie de conferințe tematice, una dintre cele mai interesante vizând “Agricultura românească în perspectiva 2014-2020.

În scopul dezvoltării  și menținerii standardelor  profesionale, în cadrul asociației, instruirea personalului dar și a liderilor locali, a ocupat un loc important. În perioada noiembrie 2013 – aprilie 2014 au fost organizate trei cursuri cu tematici diferite: “Deprinderi antreprenoriale”, “Expert achizitii publice”, “Implementare Control INTERN Managerial OMFP 946″.

Participarea la Seminarul LEADER Franța-România, la Ploeuc-sur-Lie. Seminarul, organizat de GAL-ul din sudul Regiunii St. Brieuc din Franța, , în perioada 11-13 septembrie 2013 a fost punctul de plecare în scrierea cererii de finanțare pe Masura 421 – “Implementarea proiectelor de cooperare” a proiectului de cooperare dintre GAL “Colinele Tutovei” și GAL Vale Muntelui. Obiectivul seminarului a fost tocmai cel al stimulării cooperării, consolidarea parteneriatului dintre actorii de dezvoltare rurală implicați în implementarea strategiilor de dezvoltare locală LEADER.

Asociația COMUNICO – partener al Asociației GAL Colinele Tutovei, la evenimentele de informare și promovare ale acesteia.